شعری کم نظیر از علامه عارف حسن زاده آملی
 
از صحبت اغیار گذشتیم علی الله 

ما از همه جز یار گذشتیم علی الله

شد وعده دیدار من و یار شب تار 

از خواب شب تار گذشتیم علی الله

خاکم به سر ار جز به وصالش بنهم سر 

از جنت و از نار گذشتیم علی الله

از زهد ریایی که بود شیوه ی خامان 

ما سوخته یکباره گذشتیم علی الله

در اهل زمانه دل بیدار ندیدیم

زین مردم بیمار گذشتیم علی الله

چشم طمع از مال جهان پاک ببستیم

از اندک و بسیار گذشتیم علی الله

از حرف ندیدیم بجز تیرگی دل

 ناچار ز گفتار گذشتیم علی الله

حق راست انا الحق حسنا گر چو حلاج 

از بیم سر دار گذشتیم علی الله

آیت الله علامه حسن زاده آملی


شهریور 1348 هجری شمسی

منبع : علامه حسن زاده آملی |شعری کم نظیر از علامه عارف حسن زاده آملی
برچسب ها : گذشتیم ,الله ,آملی ,زاده ,علامه ,زاده آملی ,علامه عارف